top of page

AMBISJON

Apiari skal være en anerkjent utvikler av Bergen og omegns beste ledere og forretningskvinner.

 

MÅL

Apiari skal være den organisasjonen kvinner i ledelse og forretningsliv kontakter når de ønsker en utviklende arena og fremdrift i sin karriere. 

Apiari skal være den organisasjonen beslutningstagere kontakter for å rekruttere Bergens dyktigste ledere og forretningskvinner.

 

 

 

HENSIKT

Apiari er en målrettet, nyskapende og motiverende arena for dyktige kvinner i samfunn og næring.

Apiari er et profesjonelt og forretningsmessig nettverk med fokus på kvinner med fagansvar, i ledelse eller entreprenørskap.

 

Apiari er et uavhengig, eksklusivt deltagernettverk og en lukket arena.

sølvi_peker.jpg

"ikke tro du blir tilbudt en masse spennende jobber uten å rekke opp hånden...."

 

 

 

HISTORIE

Apiari ble stiftet 02.06.2003 og hadde de første 2 årene 12  medlemmer.

Nye medlemmer velges inn hvert andre år, og nettverket har i dag vokst til 105 medlemmer.

 

 

 

Aktivitetene i nettverket forgår på stormøter 2-3 ganger per år. Dette er hovedarenaen for nettverksbygging mellom medlemmene, og arena for faglig og forretningsmessig utvikling.  Stormøtene skal gi inspirasjon og læring.

I tillegg deles medlemmene inn i mindre grupper som møtes annen hver måned.  Disse gruppene utpekes for 2 år av gangen.

diskusjon tre stk.jpg
bottom of page