FAGLIG INNHOLD/PRESENTASJONER

Zoom møte 19.11.2020.

Styrets strategiarbeid Handouts