top of page

tor. 19. nov.

|

Zoom. Meeting ID: 7307533405

Styrets strategiarbeid

Velkommen til samling rundt tema: Styrets strategiarbeid. Målet med samlingen er å gi deg inspirasjon og en ramme til hvordan du i et styre, eller i egen bedrift, kan arbeide optimalt med strategioppgaven.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Styrets strategiarbeid
Styrets strategiarbeid

Tid og sted

19. nov. 2020, 19:00 – 20:30

Zoom. Meeting ID: 7307533405

Gjester

Om arrangementet

Styrets strategiarbeid

Velkommen til samling rundt tema: Styrets strategiarbeid

Torsdag 19 november kl 19:00 – 20:30 . Webinar via Zoom.

Inspirator: Mette Fagerli

Målet med samlingen er å gi deg inspirasjon og en ramme til hvordan du i et styre, eller i egen bedrift, kan arbeide optimalt med strategioppgaven.

Det finnes ikke èn best måte å utvikle en strategi på. Noen anbefalinger kan allikevel gis, og vi vil i møtet oppfordre til en diskusjon om god praksis.

Aksjeloven ( § 6-12) er klar på at styret skal fastsette planer og budsjetter

Strategiprosessen i norske styrer blir allikevel gjerne en nedprioritert oppgave. Dette både fordi styremedlemmer har begrenset tid til å arbeide med strategi, og at styrenes strategiarbeid kan bli forhandlinger mellom ulike eierstrategier. Styremedlemmer vil i praksis støtte seg til daglig ledelse sine innspill til strategi, hvor detaljkunnskapene om bedriftens nåsituasjon samt markedskjennskap/muligheter ofte er bedre. Det som er best for bedriftens langsiktige utvikling kan komme i bakgrunnen. Styremedlemmer trenger derfor kunnskapen om hva strategi er, og på hvilket nivå styret bør utforme og diskutere strategi. Styremedlemmer må også ha inngående kjennskap til bedrift og marked.

Innhold i webinar:

1. Styrets rolle i strategiarbeid.

2. Hva er strategi ?

3. Hvordan jobbe systematisk med strategi ?

· 1.Hvor står vi dag? (Verktøy for Nå-analysen)

· 2.Hva er ambisjonene for selskapet fram i tid. (Visjon/ambisjon)

· 3.Hvordan skal vi jobbe systematisk mot ambisjonen ? (Fokusområder, mål og tiltak.)

Du må melde deg på arrangementet via Apiari sin hjemmeside.

Link til webinaret på Zoom, sendes ut et par dager i forkant av møtet til de som er påmeldt.

Velkommen til inspirasjon, ny kunnskap og diskusjon om et spennende og aktuelt tema !

Dele dette arrangementet

bottom of page